Manus

Har du skrivit ett manus inom fantastik med HBTQIA+ karaktärer?
Då är du välkommen att drömma med oss! Vi är ett litet förlag som kanske ha plats för just dig i vår utgivning! Nu eftersöker vi spännande och känslosamma äventyr inför 2022! Så har du inte redan skrivit ett fantastiskt manus så är det kanske god tid att börja?
Förlaget tar emot manus i pdf- eller wordformat med ordentligt radavstånd (1,5).

Vi tar endast emot fullständiga manus. I följebrevet vill vi höra om din bok, målgrupp och synopsis. Vi vill också veta lite om dig som författare, dina ambitioner, drömmar och vad du förväntar dig av förlaget.

 manus@simusdotter.se